top of page

OSTEOPATIE

Osteopathie is een volwaardige medische discipline waarbij de manuele diagnostische en therapeutische aanpak van functiestoornissen, ontstaan door een bewegingsverlies van om het even welk weefsel, centraal staat.
Osteopathie is tezelfdertijd een wetenschap, een kunst en een filosofie.
Een wetenschap omdat een grondige kennis van de medische basiswetenschappen zoals anatomie en fysiologie essentieel is om de osteopathie op een veilige en competente manier te kunnen uitoefenen.
Een kunst omdat de osteopathie wordt uitgeoefend door mensen met talent en overtuiging die zeer goed verstaan hoe een patiënt moet worden benaderd. Het is de kunst om de gezondheid en het evenwicht te stimuleren of te herstellen.
Een filosofie omdat de osteopathie een specifiek denkmodel is dat gebaseerd is op biologische principes.

Fien Demeulemeester

Ik studeerde sport- en bewegingswetenschappen aan de universiteit van Gent.

Bij het afstuderen maakte ik de keuze om een tweede studie te volgen en koos voor Osteopathie.
Deze keuze nam ik vanuit een brede interesse in gezondheid in al zijn aspecten.
Zo trad ik in de voetsporen van mijn moeder, die mij vanaf mijn kinderjaren had voorgeleefd in een gezond leven en dit zowel op fysiek, mentaal als emotioneel vlak.
Deze kostbare, opgedane kennis geef ik dan ook graag aan jou door binnen mijn praktijk.

Gezien mijn sportopleiding en mijn eigen sportieve achtergrond heb ik een bijzondere interesse voor sportosteopathie, maar uiteraard is iedereen welkom in mijn praktijk!

 

Osteopaat D.O. - M.R.O.B. (Diploma Bachelor Osteopathie - member of R.O.B.)

Contact Fien

Contactformulier Fien Demeulemeester

Uw bericht werd verzonden

of bel 0477/64.78.11

bottom of page