Wegens de aanhoudende maatregelen zijn er verschillende data van onze workshops gewijzigd.

We houden onze website up-to-date dus gelieve hier uw data te controleren.

Mensen die reeds zijn ingeschreven voor een workshop worden uiteraard persoonlijk verwittigd bij eventuele wijzigingen.

voorkant kaartje optimaal Leven 2021.jpg
 

EENVOUD = KRACHT

HILDE VERHULST
integraal lichaamswerk

 

Integraal Lichaamswerk staat om vanuit stilte en aanraking de levensvonk, in de diepte van iedere mens, te prikkelen in zijn kracht. 

De kunst om de diepe natuur van mens zijn, nl. vitaliteit, gezondheid, blijheid, vreugde, passie en onvoorwaardelijke liefde, optimaal te kunnen leven, in echtheid en waarheid. 

Het lichaam wordt gebruikt, in al zijn dimensies, als toegangspoort om de
bruisende, vitale en essentiële levenskrachten, diep aanwezig in al onze
cellen, terug in beweging te brengen.

Door Integraal Lichaamswerk word je uitgenodigd om het beste in jou naar boven te brengen en heel simpel, maar gelukkig en echt jouw leven te leven. 

FIEN DEMEULEMEESTER
osteopatie

 

Osteopathie is een volwaardige medische discipline waarbij de manuele diagnostische en therapeutische aanpak van functiestoornissen, ontstaan door een bewegingsverlies van om het even welk weefsel, centraal staat.
Osteopathie is tezelfdertijd een wetenschap, een kunst en een filosofie.
Een wetenschap omdat een grondige kennis van de medische basiswetenschappen zoals anatomie en fysiologie essentieel is om de osteopathie op een veilige en competente manier te kunnen uitoefenen.
Een kunst omdat de osteopathie wordt uitgeoefend door mensen met talent en overtuiging die zeer goed verstaan hoe een patiënt moet worden benaderd. Het is de kunst om de gezondheid en het evenwicht te stimuleren of te herstellen.
Een filosofie omdat de osteopathie een specifiek denkmodel is dat gebaseerd is op biologische principes.

FRANS DEPREZ
Totaaltherapie

 

Mijn loopbaan, als therapeut, is meer dan 41 jaar geleden begonnen als kinesitherapeut.

Al gauw botste ik op beperkingen. Mijn werk is dan ook een constante zoektocht naar verdieping geworden.

Ik volgde verschillende opleidingen zoals manuele lymfedrainage, manuele neurotherapie, osteopathie, fasciatherapie, vier dimensionaal lichaamswerk…

Sinds een vijftiental jaren geef ik ook opleidingen Reiki.

Daarnaast geef ik, sinds enkele jaren, ook klanktherapie en klankmeditaties.

Zo is mijn werk een combinatie geworden van al deze verschillende therapievormen.

Afhankelijk van de klant en het moment worden die verschillende vormen gebruikt met als doel om herbalansering en evenwicht te creëren op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak.

Om dit alles te optimaliseren is het belangrijk om ook het bewustzijn, van de persoon in kwestie, te verruimen.

OVER ONS

Elk van ons is op zijn manier bezig met gezondheid in zijn breedste betekenis van het woord.

Hilde is bezig met lichamelijke/spirituele gezondheid, Fien vooral met lichamelijke/medische gezondheid en Frans met lichaamswerk, reiki en klanktherapie.
 Op die manier dekken we een breed scala aan vlakken van de gezondheidszorg.

In de kern zijn we allemaal gelijk, hebben we allemaal dezelfde roots, dezelfde levensfilosofie waar elkeen op zijn eigen manier mee aan de slag is gegaan.

Afhankelijk van jouw wensen en noden kan je steeds bij één van ons terecht.